Betingelser Sæsonpladser

af Vilkår for sæsonpladser

Vilkårene for leje af en sæsonplads på Elsegårde Camping.

 1. Vognen kan benyttes i lejeperioden af de personer, som er skrevet på kontrakten.
  Lejeperioder og priser fremgår af prislisten
 2. Ved bestilling af sæsonpladsen betales et depositum på 1.000 kr.
  Restbeløbet betales senest ved sæsonstart.
 3. Prisen dækker 2 voksne og 2 hjemmeboende børn eller 2 børnebørn iht. listen
  Ekstra børn og børnebørn kan skrives på listen. Der er også mulighed for at skrive ekstra voksne på listen.
 4. Personer udover de i sæsonprisen inkluderede, betaler almindeligt overnatningsgebyr.
 5. Overnattende gæster og dagsgæster anmeldes ved ankomst.
 6. Dagsgæster er inkl. i lejeprisen, gæstebiler skal parkere på P-pladsen.
 7. Der er mulighed for at lave forskellige tilvalg f.eks. tilkøbe vinteropbevaring af campingvognen.
 8. Alle overnattende gæster skal henvende sig i informationen, inden de går ind på pladsen.
 9. Sæsonprisen inkluderer ikke el. El afregnes efter forbrug en gang om måneden. Prisen for el fremgår af prislisten
 10. El-måleren aflæses når vognen opstilles og hver d. 1. i måneden. Lejeren er ansvarlig for aflæsning af måleren samt afregning af strømen. 
 11. Sæsonpladsen kan ikke overdrages eller fremlejes til andre.
 12. Det er ikke tilladt at tage fast bopæl på campingpladsen, ligesom tilmelding til folkeregisteret på pladsens adresse ikke er tilladt.
 13. Lejeren er ansvarlig for at campingpladsens reglement overholdes, samt at der til stadighed er renholdt, ryddeligt og slået græs på det anviste område.
 14. Alle campingvogne skal gastestes mindst hvert 2. år. Én gang om året vil det være muligt at få vognen testet på campingpladsen.
 15. Campingvogne skal enten være indregistreret med nummerplade eller have en grønplade med gyldigt årsmærke.
  Grøn plade og årsmærke kan købes i receptionen på Blushøj.
 16. Fibertex, presenninger o.l. må maksimalt gå 10 cm udenfor forteltet.
 17. Græsset bagved og omkring campingvogn og fortelt skal I selv slå minimum hver 14. dag.
  Hvis I bruger græsslåmaskine med græsopsamling, skal denne tømmes på et anvist sted.
 18. Afklippet græs skal ikke i containeren, affaldsstativerne eller smides i buske eller på skråningerne.
 19. På campingpladsen har vi affaldssortering hvor der er beholdere og container for:
  – Pap/Papir
  – Glas/Flasker
  – Metal/Dåser
  – Rent plast og emballage
  – Restaffald til forbrænding
  o Madrester
  o Hundeposer
  o Pizzabakker
  o o.l.
  OBS: Presenninger, tæpper, møbler, telte mm. afleveres på genbrugsstationen på Hans Winthers Vej, Ebeltoft.
 20. Afstanden mellem telt / campingvogn / læsejl /garagetelte / opbevaringstelte skal af hensyn til brandfaren være 3 meter.
 21. Læsejl, pavilloner, hundehegn og løse telte skal tages ned, når enheden er ubeboet.
  Der kan gives lov til opstilling af opbevaringstelte/garagetelte.
 22. Hunde er velkomne, men skal føres i kort snor og efterladenskaber samles op. Husdyr er ikke tilladt indendørs i servicebygningerne.
 23. Hundehegn skal nedtages når enheden er ubeboet.
 24. Bommen er lukket fra kl. 23:00 til kl. 7:00. I denne periode er al motorkørsel på pladsen ikke tilladt.
 25. Der er fri adgang til at benytte swimmingpool, legeplads, boldbaner, moon-cars mm. på Blushøj Camping.
 26. Læs også vores oplysninger om brug af cookies her (mangler)

ELSEGÅRDE CAMPING

 • Familiebaderum
 • Vaskeri og tørreplads
 • Gratis WiFi
 • Mulighed for opladning af elbil
 • Reception og butik/Kiosk
  finder du på Blushøj Camping
  500 m fra Elsegårde Camping