Elsegårde Camping

Kristoffervejen 1

8400 Ebeltoft
​Tlf: 86 34 12 83

Find os i kontakt

​Lejebetingelser

1. Ankomst: Startdato mellem kl. 15.00 og 19.00. Ved senere ankomst skal der gives besked, ellers annuleres lejeaf-talen.


2. Afrejse slutdato kl. 11.00.

3. Lejen inkluderer: Reservationsgebyr på 500 kr., overnatningsgebyr for de lejede enheders maksi-male personer, el (dog ikke for vore udlejede campingvogne), vand, gas og moms.

4. Den lejede enhed indeholder køleskab, kogeblus, service, bord og stole samt terrasse/fortelt med bord og stole.
Men ikke dyner, puder, sengelinned, håndklæder og viskestykker. (Kan lejes særskilt.) (I lejlighederne er der dog dyner og puder)

6. Renholdelse af det lejede påhviler lejer. Ved afrejse skal der være rent og ryddeligt.

7. Lejer er erstatningspligtig for forvoldte skader på udlejningsenheden eller inventar. - Skal meldes inden afrejse.

8. Campingreglementet samt lejrchefens anvisninger skal overholdes.​

9. Vi står inde for at beskrivelsen af det lejede, er rigtig.

10. Vi påtager os ikke ansvar for pludseligt opståede skader (herunder forekomst af insekter); men udbedrer dem hurtigst muligt.


11. Ved uenighed mellem lejer og udlejer om lejemålet gælder dansk rets almindelige regler.

12. Ved annulering af lejeaftalen før dets begyndelse:

  • Tidligere end 2 måneder: Forbeholder vi os ret til at beholde reservationsgebyret på kr. 500,-.
  • Senere end 2 måneder, men tidligere end 14 dage: Forbeholder vi os ret til at beholde 50% af lejemålets fulde pris.
  • Senere end 14 dage før lejemålets påbegyndelse: Forbeholder vi os ret til at beholde lejemålets fulde pris. (NB! Lejer kan ved eget forsikringsselskab sikre sig mod udgifter i forbindelse med pludselig opstået sygdom).
  • Annullering har fundet sted fra det tidspunkt, den skriftligt er os i hænde.

​Elsegårde Camping

Kristoffervejen 1 • 8400 Ebeltoft • Tlf: 86 34 12 83eg@egcamp.dk - Findvej